Usługi
RightSolution™
Konsultacje
Szkolenia
Konsultacje

Wspieramy Dostawców systemów informatycznych w podnoszeniu poziomu dojrzałości procesu projektowania i wytwarzania systemów informatycznych w zakresie wszystkich dyscyplin określonych w ramach Rational Unified Process.

Przygotowujemy także Zamawiających systemy informatyczne do efektywnego zarządzania wymaganiami na system informatyczny, przeprowadzania testów oraz odbioru zrealizowanego systemu.

Dostawców systemów informatycznych wspieramy lub realizujemy dla Nich usługi w zakresie:
- budowy modelu procesów biznesowych przedsiębiorstwa/instytucji,
- audytu procesu projektowania systemów informatycznych,
- wdrażania procesu projektowania systemów informatycznych Rational Unified Process,
- zarządzania wymaganiami na system informatyczny,
- wykonania analizy systemowej,
- definicji architektury systemu informatycznego,
- organizacji i przeprowadzenia testów wewnętrznych/zewnętrznych,
- zarządzania zmianą.

Zamawiających systemy informatyczne wspieramy w zakresie:
- definicji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- audytu organizacji w zakresie architektury korporacyjnej,
- wdrażania mechanizmu zarządzania wymaganiami,
- zarządzania wymaganiami na portfel systemów informatycznych,
- szacowania kosztów systemu informatycznego,
- organizacji i prowadzenia dokumentacji projektowej po stronie Zamawiającego,
- organizacji i przeprowadzenia testów funkcjonalnych oraz akceptacyjnych.


 
Strona głównaO nasUsługiNasi klienciKontakt z nami